جستجوی شما 78 نتیجه در برداشت. اشتراک برای این جستجو

|
قرائت دین / گردآورنده حسین محمدیوضعیت نشر: قم : ظفر ، ۱۳۸۰مشخصات ظاهری: ‎۳۰۴ صشماره کنگره: BP‎ ۲۲۷‎ /م‎۳‎ ق‎۴ دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: دفتر ارتباطات فرهنگی (2)، کتابخانه مرکزی (2).
پلورالیسم دینی: مجموعه‌ی سخن‌رانی گفت‌وگو، مقالات و پرسش‌ها و پاسخ‌ها / تهیه و تحقیق مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه‌ی قموضعیت نشر: قم : مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی ، ۱۳۸۰مشخصات ظاهری: ‎۱۲۰ صشماره کنگره: BP‎ ۲۲۷‎ /پ‎۸ ۱۳۸۰دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
مباحث پلورالیسم دینی / تألیف جان هیک؛ نقد پلورالیسم دینی (بررسی دیدگاه مبتکران مسلمان)/ از محمد لگنهاوزن؛ ترجمه عبدالرحیم گواهیوضعیت نشر: تهران : تبیان ، ۱۳۷۸مشخصات ظاهری: ‎۲۹۷ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /هـ‎۹‎ م‎۲ ۱۳۷۸دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
اسلام و کثرت‌گرایی دینی / محمد لگنهاوزن؛ ترجمه نرجس جواندلوضعیت نشر: قم : طه ، ۱۳۷۹مشخصات ظاهری: ‎۱۷۶ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ل‎۸‎ الف‎۵ ۱۳۷۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
الاسلام و التعددیه الدینیه / محمد لیگنهاوزن؛ ترجمه مختار الاسدی؛ قسم الدراسات الاسلامیه، مرکز الدراسات الثقافیه العالمیهوضعیت نشر: تهران : الهدی ، ۱۳۷۹ =.‎ق‎۱۴۲۱مشخصات ظاهری: ‎۲۰۵ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ل‎۸‎ الف‎۵2‎ ۱۳۷۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
تحلیل و نقد پلورالیسم دینی / علی ربانی گلپایگانیوضعیت نشر: تهران : دانش و اندیشه معاصر ، ۱۳۷۸- 1386مشخصات ظاهری: ‎۱۸۸ ص ؛ رقعیشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ر‎۲‎ ت‎۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: دفتر ارتباطات فرهنگی (2)، کتابخانه مرکزی (2).
عوالم خیال / ویلیام چیتیک؛ مترجم نجیب‌الله شفقوضعیت نشر: قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۸۵مشخصات ظاهری: ‎۳۹۲ صشماره کنگره: BP‎ ۲۸۳‎ /الف‎۲‎ ع‎۹ ۱۳۸۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (2).
پلورالیسم دینی نقدی بر صراطهای مستقیم / مؤلف مرتضی حسینی اصفهانیوضعیت نشر: قم : فرهنگ قرآن ، ۱۳۸۰مشخصات ظاهری: ‎۲۴۶ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /س‎۴‎ ص‎۴۰۸۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
باورهای دینی در آینه خرد / عبدالله مصباحی؛ ویراسته محمدتقی مرتضوی‌زادهوضعیت نشر: قم : موسسه اندیشه و فرهنگ دینی ، ۱۳۸۰مشخصات ظاهری: ‎۱۹۶ صشماره کنگره: BL‎ ۵۱‎ /م‎۶‎ ب‎۲دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
کثرت‌گرایی یا پلورالیزم دینی / نگارش جعفر سبحانیوضعیت نشر: قم : موسسه امام صادق(ع) ، ۱۳۸۱مشخصات ظاهری: ‎۹۰ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /س‎۲‎ ک‎۲دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (2).
پلورالیزم دینی و سیاسی / عبدالحسین خسروپناه؛ [به سفارش کانون اندیشه جوان]وضعیت نشر: تهران : دانش و اندیشه معاصر ، ۱۳۸۱مشخصات ظاهری: ‎۴۸ صشماره کنگره: BP‎ ۳۸/۰۹‎ /ک‎۲‎ خ‎۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (2).
تعدد قرائت ها / محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش غلامعلی عزیزی کیاوضعیت نشر: قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۸۲مشخصات ظاهری: ‎۱۱۲ ص ؛ رقعیشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /م‎۶2‎ ت‎۷دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: دفتر ارتباطات فرهنگی (2)، علوم قرآني (1)، کتابخانه مرکزی (2).
حقیقت دینی در عصر ما / ویلیام مونتگمری وات؛ ترجمه ابوالفضل محمودی؛ تهیه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامیوضعیت نشر: قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات ، ۱۳۷۹مشخصات ظاهری: ‎۱۳۶ صشماره کنگره: BR‎ ۱۲۷‎ /و‎۲‎ ح‎۷ ۱۳۷۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
پلورالیزم دینی / محمود نبویان؛ به سفارش کانون اندیشه جوانوضعیت نشر: تهران : دانش و اندیشه معاصر ، ۱۳۸۱مشخصات ظاهری: ‎۱۵۵ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ن‎۲‎ پ‎۸دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین / حسن حسینیوضعیت نشر: تهران : سروش ، ۱۳۸۲مشخصات ظاهری: و، ‎۳۳۸ ص ؛ وزيريشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ح‎۵‎ پ‎۸ 1382دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه پرديسان (1)، کتابخانه مرکزی (2).
شمولگرایی: نقدی بر کتاب صراطهای مستقیم عبدالکریم سروش / محمود نبویان؛ تهیه کننده دفتر جریان شناسی تاریخ معاصروضعیت نشر: قم : همای غدیر ، ۱۳۸۲مشخصات ظاهری: : وزیریمشخصات ظاهری: ‎۲۰۶ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /س‎۴‎ ص‎۴۰۸۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: دفتر ارتباطات فرهنگی (1)، کتابخانه مرکزی (1).
کلام فلسفی: تحلیل عقلانی از آموزه‌های دینی / محمدحسن قدردان قراملکیوضعیت نشر: قم : وثوق ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۵۴۲ صشماره کنگره: BP‎ ۲۰۳‎ /ق‎۴‎ ک‎۸دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
تکثر ادیان در بوته نقد (نگاهی جامع به بحث پلورالیسم دینی) / حسن کامران؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، پژوهشکده فرهنگ و معارفوضعیت نشر: قم : دفتر نشر معارف ، ۱۳۸۲مشخصات ظاهری: ‎۳۵۱ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ک‎۲‎ ت‎۸دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
عوالم خیال: ابن عربی و مسأله کثرت دینی / نویسنده ویلیام چیتیک؛ مترجم محمود یوسف ثانیوضعیت نشر: تهران : پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۲۱۴ ص.: نمودارشماره کنگره: BP‎ ۲۸۳‎ /الف‎۲‎ ع‎۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
چالشهای بنیادین ما، در دین، علم و سیاست / حمیدرضا آیت‌الهیوضعیت نشر: تهران : موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۱۲۰ صشماره کنگره: BL‎ ۵۱‎ /آ‎۹‎ چ‎۲دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
مونیسم یا پلورالیسم: واکاوی هستی شناسی یک نظریه اجتماعی: تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در افسون‌زدگی جدید ... / به‌کوشش بیژن عبدالکریمیوضعیت نشر: تهران : یادآوران؛ مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۱۹۷ صشماره کنگره: BD‎ ۳۹۴‎ /ش‎۲‎ ع‎۲ ۱۳۸۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1). مفقود شده (1).
بررسی مبانی فرهنگ غرب و پی‌آمدهای آن / حبیب‌الله طاهریوضعیت نشر: قم : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۳۱۲ صشماره کنگره: CB‎ ۲۴۵‎ /ط‎۲‎ ب‎۴دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (2).
صراط مستقیم: نقدی بر قرائت دکتر سروش از پلورالیسم دینی / عباس نیکزاد؛ تهیه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامیوضعیت نشر: قم : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، ۱۳۸۰- 1383مشخصات ظاهری: ‎۲۷۹ ص ؛ رقعیشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /س‎۴‎ ص‎۴۰۸۸دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: دفتر ارتباطات فرهنگی (2)، کتابخانه مرکزی (2).
پلورالیسم دینی: راه‌های آسمان (کثرت ادیان از نگاه جان هیک و سیدحسین نصر) / عدنان اصلان؛ ترجمه انشاءالله رحمتیوضعیت نشر: تهران : نقش جهان ، ۱۳۸۵مشخصات ظاهری: ‎۴۱۳ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /الف‎۶‎ پ‎۸ ۱۳۸۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
جدل الدین و الثقافه و الاجتماع: المجتمع السعودی نمودجا / جهاد بن عبدالاله الخنیزیوضعیت نشر: بیروت : موسسه الانتشار العربی ، ۱۳۸۸ = .‎م‎۲۰۰۹مشخصات ظاهری: ‎۳۵۰ صشماره کنگره: BP‎ ۲۲۷‎ /خ‎۹‎ ج‎۴دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
سیطره دین بر ساحت دنیا / ابوالحسن حسنیوضعیت نشر: قم : مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۱۵۱ ص.: نمودارشماره کنگره: BP‎ ۲۲۹/۳‎ /ح‎۵‎ س‎۹ ۱۳۸۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
نجات، ادیان و فاهمه بشری (جستاری در نجات‌شناسی صدرایی و اسلامی) / رضا حاجی ابراهیموضعیت نشر: قم : طه؛ انجمن معارف اسلامی ایران ، ۱۳۸۴مشخصات ظاهری: ‎۴۴۰ صشماره کنگره: BP‎ ۲۲۵/۲‎ /ح‎۲‎ ن‎۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام / عبدالعزیز ساشادینا؛ مترجم محمدرضا هاشمیوضعیت نشر: قم : نشر ادیان ، ۱۳۸۶مشخصات ظاهری: ‎۲۹۶ صشماره کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /س‎۲‎ م‎۲ ۱۳۸۶دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
پلورالیسم از دیدگاه قرآن / مولفان علی رحمانی فیروزجاه، حسین پورفرجوضعیت نشر: آمل : شمال پایدار ، ۱۳۹۲مشخصات ظاهری: : وزیریمشخصات ظاهری: ‎۱۹۱ ص.: جدولشماره کنگره: BP‎ ۱۰۴‎ /ک‎۲‎ ر‎۳ ۱۳۹۲دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
کندوکاوی در سویه‌های پلورالیزم / محمدحسن قدردان قراملکیوضعیت نشر: تهران : کانون اندیشه جوان ، ۱۳۸۶مشخصات ظاهری: ‎۱۳۹ صشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ق‎۴‎ ک‎۹ ۱۳۸۶دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
قرآن و پلورالیزم / محمدحسن قدردان قراملکیوضعیت نشر: تهران : کانون اندیشه جوان ، ۱۳۸۹مشخصات ظاهری: ‎۲۴۱ صشماره کنگره: BP‎ ۱۰۴‎ /ک‎۳‎ ق‎۴ ۱۳۸۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
مباحثه با جان هیک / علی اکبر رشادوضعیت نشر: تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، ۱۳۹۱مشخصات ظاهری: ‎۲۴۶ ص.: مصور، عکسشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ر‎۵‎ م‎۲ ۱۳۹۱دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر: نقدی قرآنی بر دانش هرمنوتیک و پلورالیسم دینی و قبض و بسط و ... / نویسنده محمد صادقی تهرانیوضعیت نشر: تهران : امید فردا ، ۱۳۸۶مشخصات ظاهری: ‎۴۲۶ صشماره کنگره: BD‎ ۵۷۳‎ /س‎۴‎ ق‎۲۰۸۶ ۱۳۸۶دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
عوالم خیال: ابن عربی و مساله اختلاف ادیان / ویلیام چیتیک؛ ترجمه قاسم کاکاییوضعیت نشر: تهران : هرمس، مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها ، ۱۳۹۲مشخصات ظاهری: هفده، ‎۲۹۸ صشماره کنگره: BP‎ ۲۷۹/۲‎ /الف‎۲‎ چ‎۹ ۱۳۹۲دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم / علی اسلامی؛ تهیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز فرهنگ و معارف قرآنوضعیت نشر: قم : موسسه بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، ۱۳۸۹مشخصات ظاهری: [‎۴۲۰] ص ؛ وزیریشماره کنگره: BP‎ ۱۰۴‎ /ک‎۲‎ الف‎۵ دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: دفتر ارتباطات فرهنگی (1)، کتابخانه مرکزی (1).
دین در زمانه و زمینه مدرن / علی رضا شجاعی زندوضعیت نشر: تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۴مشخصات ظاهری: : وزیریمشخصات ظاهری: ‎۶۲۹ ص.: مصور، جدول، نمودارشماره کنگره: BL‎ ۵۱‎ /ش‎۳‎ د‎۹ ۱۳۹۴دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
تعارض دعاوی ادیان / عبدالرحیم سلیمانی (اردستانی)وضعیت نشر: قم : دانشگاه مفید ، ۱۳۹۴مشخصات ظاهری: ‎۳۶۵ صشماره کنگره: BL‎ ۲۷۰‎ /س‎۸‎ ت‎۷ ۱۳۹۴دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (2).
خدای عشق و مسئله شر (توصیف، بررسی و نقد تئودیسه ایرنائوسی پرورش روح جان هیک) / اکرم خلیلی نوش آبادیوضعیت نشر: قم : کتاب طه ، ۱۳۹۵مشخصات ظاهری: ‎۳۶۲ صشماره کنگره: BJ‎ ۱۴۰۵‎ /خ‎۸‎ خ‎۴ ۱۳۹۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
اخلاق دین و جامعه خوب / ویراسته‌ی جوزف رونز؛ ترجمه‌ی سودابه کریمیوضعیت نشر: تهران : نگاه معاصر ، ۱۳۹۵مشخصات ظاهری: ‎۲۵۴ صشماره کنگره: BJ‎ ۴۷‎ /الف‎۳ ۱۳۹۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه مرکزی (1).
اسلام و کثرت گرایی دینی / محمد گلنهاوزن؛ ترجمه نرجس جواندلوضعیت نشر: قم : موسسه فرهنگی طه ، ۱۳۷۹مشخصات ظاهری: ‎۱۷۶ ص : رقعیشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /ل‎۸‎ الف‎۵ ۱۳۷۹دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
پلورالیسم دینی نقدی بر صراط های مستقیم / مرتضی حسینی اصفهانیوضعیت نشر: قم : فرهنگ قرآن ، ۱۳۸۰مشخصات ظاهری: ‎۲۴۶ ص.: مصور : رقعیشماره کنگره: BP‎ ۲۲۹/۲‎ /س‎۴‎ ص‎۴۰۸۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
شمولگرایی: نقدی بر کتاب صراطهای مستقیم عبدالکریم سروش / محمود نبویان؛ تهیه کننده دفتر جریان‌شناسی تاریخ معاصروضعیت نشر: قم : همای غدیر ، ۱۳۸۲مشخصات ظاهری: ‎۲۰۶ ص : وزیریشماره کنگره: BD‎ ۳۹۴‎ /س‎۴‎ ص‎۴۰۸۲دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی (به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان) / گلین ریچاردز؛ [مترجمان] رضا گندمی نصرآبادی، احمدرضا مفتاحوضعیت نشر: قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب؛ تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۲۹۲ ص : رقعیشماره کنگره: BR‎ ۱۲۷‎ /ر‎۹‎ ر‎۹ ۱۳۸۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام / عبدالعزیز ساشادینا؛ مترجم: محمدرضا هاشمیوضعیت نشر: قم : نشر ادیان ، ۱۳۸۶مشخصات ظاهری: ‎۲۹۶ ص : رقعیشماره کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /س‎۲‎ م‎۲ ۱۳۸۶دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
پلورالیسم فرهنگی در اندیشه اسلامی / مهدی عزیزان، رحیم لطیفیوضعیت نشر: قم : زمزم هدایت ، ۱۳۸۷مشخصات ظاهری: ‎۹۵ ص : رقعیشماره کنگره: BP‎ ۲۲۷‎ /ع‎۴‎ پ‎۸ ۱۳۸۷دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم / علی اسلامیوضعیت نشر: قم : بوستان کتاب قم ، ۱۳۸۹مشخصات ظاهری: ‎۴۱۶ ص : وزیریشماره کنگره: BP‎ ۱۰۴‎ /ک‎۲‎ الف‎۵دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (2).
معرفت شناسی و مباحث جدید کلامی / حسن معلمیوضعیت نشر: قم : موسسه بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، ۱۳۹۰مشخصات ظاهری: ‎۲۶۴ ص : رقعیشماره کنگره: BD‎ ۱۶۸‎ /م‎۶‎ م‎۶ ۱۳۹۰دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
صراط مستقیم: نقدی بر قرائت دکتر سروش از پلورالیسم دینی / عباس نیکزاد؛ تهیه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامیوضعیت نشر: قم : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: ‎۲۷۹ ص : رقعیشماره کنگره: BL‎ ۸۵‎ /س‎۴‎ ص‎۴۰۸۸ ۱۳۸۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: مدرسه علميه رشد (1).
الاجتهاد الکلامی: مناهج و روی متوعه فی الکلام الجدید / حسن حنفی ... [و دیگران]؛ اعداد عبدالجبار الرفاعیوضعیت نشر: بیروت : دار الهادی ، ۱۳۸۱‎ = م ‎۲۰۰۲‎ = ق ‎۱۴۲۳مشخصات ظاهری: : خریداریمشخصات ظاهری: ‎۳۶۸ صشماره کنگره: BP‎ ۲۰۳‎ /الف‎۳دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه پرديسان (1).
بررسی مبانی فرهنگ غرب و پی آمدهای آن / حبیب الله طاهریوضعیت نشر: قم : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، ۱۳۸۳مشخصات ظاهری: : اهدائیمشخصات ظاهری: ‎۳۱۲ صشماره کنگره: CB‎ ۲۴۵‎ /ط‎۲‎ ب‎۴دسترسی: نسخه های موجود برای امانت: کتابخانه پرديسان (2).